Review sách “Marketing Plan – Bản phác thảo kế hoạch Marketing” : Bước chạy đà hoàn hảo cho Marketer trong lập kế hoạch Marketing

Nói về kế hoạch Marketing thì có rất nhiều cuốn sách viết về việc lập kế hoạch Marketing tuy nhiên mình chưa được ưng ý…

View More Review sách “Marketing Plan – Bản phác thảo kế hoạch Marketing” : Bước chạy đà hoàn hảo cho Marketer trong lập kế hoạch Marketing