Đưa video lên Google bằng mã đánh dấu schema - blog review sách hay - dịch vụ viết bài chuẩn SEO

Dữ liệu có cấu trúc video của Google với đánh dấu Clip và đánh dấu Tìm kiếm

Tại Google I / O, John Mueller, Người ủng hộ tìm kiếm của Google, đã nói về dữ liệu có cấu trúc video mới mà bạn có thể sử dụng để giúp video của mình được hiển thị nhiều hơn trong Google Tìm kiếm. Dữ liệu có cấu trúc mới được gọi là Đánh dấu clip và Đánh dấu tìm kiếm và chúng hoạt động để giúp Google tạo các video clip thời điểm quan trọng trong Google Tìm kiếm.

View More Dữ liệu có cấu trúc video của Google với đánh dấu Clip và đánh dấu Tìm kiếm