hướng dẫn cài đặt google tag manager - blog review sách hay - viết bài chuẩn SEO

Hướng dẫn sử dụng Google Tag Manager dành cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá ba phần của Google Tag Manager của Google (thẻ, trình kích hoạt và biến) và tìm hiểu cách sử dụng các mẫu Trình quản lý thẻ của Google để dễ dàng thêm theo dõi cho các hoạt động trên trang web và mạng xã hội của bạn. Bạn cũng sẽ khám phá cách thiết lập theo dõi pixel cho các sự kiện tiêu chuẩn của Facebook.

View More Hướng dẫn sử dụng Google Tag Manager dành cho người mới bắt đầu