Review sách “Làm Bạn Với Hình Làm Tình Với Chữ” :Cuốn sách không nên bỏ qua đối với Copywriter

Nếu bạn nào làm quảng cáo thì cũng biết “Làm bạn với hình làm tình với chữ” trước đây cũng rất khó mua được bản cứng vì mình cũng đã tìm mua nhưng chỉ có file mềm mà mình cũng không thích đọc ebook cho lắm , và thật may đến nay cuốn sách này đã được tái bản lại.

View More Review sách “Làm Bạn Với Hình Làm Tình Với Chữ” :Cuốn sách không nên bỏ qua đối với Copywriter