sách 9 lần khởi nghiệp - Nguyễn Phương Nam - blog review sách hay

Review sách “9 Lần Khởi Nghiệp”: Đúc kết kinh nghiệm, bài học khởi nghiệp 15 năm quý báu của một triệu phú tự thân.

“Nước ta có rất nhiều người thành công đi trước nhưng rõ ràng có rất ít người trong đó viết sách. Họa hoằn lắm bạn sẽ được nghe họ nói chuyện trong một vài cuộc hội thảo ngắn ngủi.” Câu nói của doanh nhân Nguyễn Quốc Tuấn phần nào chính xác, tuy nhiên đối với doanh nhân Nguyễn Phương Nam với cuốn sách “ 9 Lần Khởi Nghiệp” hoàn toàn khác. Bạn sẽ được học những kinh nghiệm quý báu, bài học khởi nghiệp, kiến thức khởi nghiệp tinh gọn của người doanh nhân luôn khao khát chia sẻ với thế hệ trẻ những kiến thức khởi nghiệp quý báu.

View More Review sách “9 Lần Khởi Nghiệp”: Đúc kết kinh nghiệm, bài học khởi nghiệp 15 năm quý báu của một triệu phú tự thân.