Review sách “Kế hoạch Marketing trên một trang giấy” : Từ số 0 tròn trĩnh đến “cao thủ” trong việc lập kế hoạch Marketing đang đợi bạn trong cuốn sách này

Khi nhắc đến cụm từ “Kế hoạch Marketing” nhiều người hình dung nó sẽ là một cái gì đó lớn lao lắm, chỉ dành cho…

View More Review sách “Kế hoạch Marketing trên một trang giấy” : Từ số 0 tròn trĩnh đến “cao thủ” trong việc lập kế hoạch Marketing đang đợi bạn trong cuốn sách này