14 cách để sử dụng UTM COdes - Blog review sách hay - Viết bài chuẩn SEO

14 cách tốt nhất sử dụng các thông số UTM để theo dõi chuyển đổi

Mã UTM rất tốt để xác định kênh nào thúc đẩy lưu lượng truy cập nhiều nhất, nhưng bạn có biết rằng bạn có thể sử dụng chúng để theo dõi nhiều hơn không?

Tham số UTM là các biến được Google Analytics và các bộ phân tích khác công nhận mà bạn có thể sử dụng để theo dõi các chiến dịch tiếp thị của mình.

Chúng được nối vào cuối URL và thường trông giống như sau:

14 cách tốt nhất để sử dụng các thông số UTM để theo dõi chuyển đổi - viết bài chuẩn SEO - Blog review sách hay

Nếu bạn đã mở một liên kết từ một bản tin hoặc nhấp vào một liên kết liên kết, thì loại mẫu URL này sẽ có vẻ quen thuộc với bạn.

Cách thiết lập Tham số UTM

Khi thiết lập theo dõi UTM, đây là các biến bạn sẽ muốn đưa vào.

Mỗi tham số UTM bắt đầu bằng utm_, đơn giản là tiền tố bắt buộc cho các tham số này.

Lưu ý bốn mục có dấu hoa thị là bắt buộc.

URL * Chính nó
Tôi biết điều này có thể rõ ràng, nhưng nó là phần quan trọng nhất nên bạn muốn chắc chắn rằng mình không quên nó.

Ví dụ: https://www.searchenginejournal.com/

Source Campain * (utm_source)

Điều này xác định nơi người dùng đã nhấp vào URL, có thể là từ bản tin email của bạn, công cụ tìm kiếm như Google hoặc một nguồn khác như Facebook.

VD: utm_source=SEJ-newsletter or utm_source=google

Medium Campain * (utm_medium)

Điều này phù hợp với phương tiện bạn thấy trong Google Analytics, chẳng hạn như email, mạng xã hội hoặc CPC.

VD: utm_medium=cpc or utm_medium=social

Campaign Term (utm_term)

Điều này là tùy chọn và hữu ích nhất cho các mục đích tìm kiếm có trả tiền để xác định thuật ngữ hoặc từ khóa bạn đang chạy quảng cáo.

VD:utm_term=beachside+resort or utm_term=seo+conference

Campaign Content (utm_content)

Đây là tùy chọn và hữu ích nhất cho thử nghiệm A / B.

Ví dụ: bạn có thể đang thử nghiệm hai phiên bản của một email đối với nhau và trong một phiên bản, bạn đặt liên kết vào một nút, còn phiên bản kia, bạn sử dụng liên kết văn bản.

VD:utm_content=buttonlink or utm_content=textlink

Campaign Name* (utm_campaign)

Đây là số nhận dạng duy nhất của bạn cho chiến dịch.

Bạn có thể sử dụng các phương tiện, thuật ngữ hoặc nội dung khác nhau cho một chiến dịch riêng lẻ, nhưng tên chiến dịch của bạn sẽ giống nhau cho tất cả những điều này, cho phép bạn xem kênh nào hoạt động tốt nhất.

VD:utm_campaign=2016-fall-newsletter or utm_campaign=anniversary-sale

Tóm lại, bạn phải luôn sử dụng utm_source, utm_medium và utm_campaign trong mã UTM của mình.

Bạn có thể sử dụng  utm_term and utm_content, nhưng đó là tùy chọn

Làm thế nào để đặt tất cả chúng lại với nhau

Chà, bạn có thể làm điều đó theo cách thủ công bằng cách nối từng cái vào cuối URL của mình bằng ký hiệu và giữa chúng hoặc bạn có thể sử dụng các công cụ tạo URL chính thức của Google.

Bạn cũng có thể dễ dàng tạo lại trình tạo URL của riêng mình trong Google Sheets.

Bằng cách này, bạn có thể sử dụng lại các biến của mình để có tính nhất quán, thay vì phải nhớ chúng mỗi khi bạn kéo lên công cụ Google.

VD:

14 cách tốt nhất để sử dụng các thông số UTM để theo dõi chuyển đổi - viết bài chuẩn SEO - Blog review sách hay

Cách chuẩn bị các thông số UTM của bạn để theo dõi chuyển đổi

Miễn là bạn sử dụng các thông số UTM, bạn có thể xem kênh hoặc vị trí liên kết nào hoạt động tốt nhất từ ​​góc độ lưu lượng truy cập bằng cách xem xét Chuyển đổi> Chiến dịch trong Google Analytics.

Để tiến thêm một bước và xem chúng tác động như thế nào đến chuyển đổi, trước tiên bạn cần thiết lập mục tiêu trong Google Analytics.

May mắn thay, điều đó đủ dễ dàng để thực hiện:

1. Đăng nhập vào Google Analytics, nhấp vào tab Quản trị và điều hướng đến trang web của bạn. Nhấp vào Mục tiêu.

Google Analytics Goals - 14 cách tốt nhất để sử dụng các thông số UTM để theo dõi chuyển đổi - viết bài chuẩn SEO - Blog review sách hay

2,Nhấp vào nút màu đỏ + MỤC TIÊU MỚI.

Analytics - New Goal - 14 cách tốt nhất để sử dụng các thông số UTM để theo dõi chuyển đổi - viết bài chuẩn SEO - Blog review sách hay

3.Xem qua trình hướng dẫn và thiết lập mục tiêu của bạn, tùy thuộc vào loại chuyển đổi cụ thể mà bạn quan tâm.

Analytics Goal Setup -14 cách tốt nhất để sử dụng các thông số UTM để theo dõi chuyển đổi - viết bài chuẩn SEO - Blog review sách hay

Giờ bạn đã biết cách sử dụng các thông số UTM để xem kênh nào thúc đẩy lưu lượng truy cập nhiều nhất và kênh nào chuyển đổi tốt nhất.

Đọc tiếp 14 cách sử dụng thông số UTM để theo dõi chuyển đổi.

1, Banner

Bạn có sử dụng biểu ngữ hoặc hình ảnh khác để quảng bá sản phẩm của mình không?

Sau đó, bạn nên sử dụng các tham số UTM để theo dõi các biểu ngữ đó!

Giả sử bạn có một bài đăng trên blog quảng cáo việc ra mắt sản phẩm mới và bạn muốn liên kết hình ảnh tiêu đề của mình với sản phẩm, cũng như đưa một biểu ngữ vào blog sau này khi bạn đã mô tả một chút về sản phẩm.

Nối mã UTM của bạn vào cả hai URL này (đảm bảo thay đổi thông số utm_content) để xem URL nào hoạt động tốt hơn.

Các URL có thể trông giống như sau:

https://www.example.com/?utm_source=blog&utm_medium=link&utm_campaign=2020-product-launch&utm_content=header-image

https://www.example.com/?utm_source=blog&utm_medium=link&utm_campaign=next-visit-discount&utm_content=mid-post-banner

2,Bản tin

Sử dụng cùng một bản tin utm_source = nhưng thay đổi tên chiến dịch của bạn để xác định:

Tổng thể bản tin của bạn đang thúc đẩy bao nhiêu chuyển đổi.
Những người hoạt động riêng lẻ tốt nhất.
Bạn cũng có thể sử dụng các thông số utm_content để kiểm tra xem mọi người có nhiều khả năng nhấp vào dòng tiêu đề hơn các nút “đọc thêm” hay hình ảnh cho bài viết của bạn hay không.

Trong trường hợp này, các URL của bạn có thể trông giống như thế này nếu bạn chạy một blog tập trung vào vật nuôi đáng yêu:

Blog Puppy:

https://www.example.com/blog-about-puppies/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monthly-newsletter-092016&utm_content=headlinelink
https://www.example.com/blog-about-puppies/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monthly-newsletter-092016&utm_content=buttonlink
https://www.example.com/blog-about-puppies/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monthly-newsletter-092016&utm_content=imagelink


Kitten Blog:

https://www.example.com/blog-about-kittens/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monthly-newsletter-092016&utm_content=headlinelink

https://www.example.com/blog-about-kittens/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monthly-newsletter-092016&utm_content=buttonlinkhttps://www.example.com/blog-about-kittens/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monthly-newsletter-092016&utm_content=imagelink

3,Chia sẻ và hồ sơ trên mạng xã hội

Kênh xã hội nào của bạn có lượng độc giả tương tác nhiều nhất?

Câu hỏi đó có thể được trả lời bằng các thông số UTM.

Thêm thông số UTM vào URL bạn chia sẻ cũng như URL bạn liệt kê trong hồ sơ của mình.

Điều này có thể hữu ích cho Instagram, không cho phép các URL có thể nhấp trong bài đăng nhưng cho phép bạn liệt kê một URL trong hồ sơ của mình.

https://www.example.com/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=branded-social&utm_content=postlink

https://www.example.com/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=branded-social&utm_content=profilelink

4, Ebooks

Theo dõi các vị trí URL khác nhau trong sách điện tử của bạn hoạt động như thế nào bằng cách thêm thông số UTM.

Bạn có thể điều chỉnh thẻ utm_content để phân biệt giữa các liên kết theo ngữ cảnh hoặc CTA.

https://www.example.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Marketing-Tips-Ebook&utm_content=CTA

https://www.example.com/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook&utm_campaign=Marketing-Tips-Ebook&utm_content=textlink

5.A/B Testing

Thử nghiệm A / B là thông số UTM được tạo ra để làm gì!

Kiểm tra các vị trí khác nhau bằng cách sử dụng thẻ utm_content hoặc kiểm tra xem thông báo ra mắt sản phẩm của bạn có hoạt động tốt hơn hay không thông qua chia sẻ trên mạng xã hội hoặc email bằng cách sử dụng thẻ utm_source.

Tiếp tục ví dụ về ebook giả định ở trên, có lẽ bạn muốn kiểm tra trang đích chuyên dụng dựa trên biểu mẫu đăng ký trên trang chủ của mình.

Các URL cho trường hợp như vậy có thể trông giống như sau:

https://www.example.com/ebook-landing-page/?utm_source=yoursite.com&utm_medium=promo&utm_campaign=Marketing-Tips-Ebook

https://www.example.com/?utm_source=yoursite.com&utm_medium=promo&utm_campaign=Marketing-Tips-Ebook

6,Khuyến mãi & Cuộc thi

Bạn đang tổ chức một cuộc thi?

Thêm thông số UTM để xác định kênh tiếp thị nào của bạn đã thúc đẩy số lượng mục nhập cao nhất:

Bản tin của bạn:

https://www.example.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Free-iPad-Contest

Trang fanpage của bạn

https://www.example.com/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Free-iPad-Contest


Bài viết blog

https://www.yoursite.com/?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Free-iPad-Contest

 1. Chữ ký Email
  Bạn biết rằng đồng nghiệp phiền phức, người khăng khăng muốn thêm điều chỉnh của họ vào chữ ký email của công ty?

Tiết lộ lỗi theo cách của họ với ảnh chụp nhanh từ Google Analytics cho thấy lưu lượng truy cập mà URL được gắn thẻ UTM của bạn đã thúc đẩy.

Bạn thậm chí có thể xem liệu mọi người có nhiều khả năng nhấp vào URL hoặc logo công ty hơn hay không bằng cách siêu liên kết họ với các URL như sau:

https://www.example.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=employee-signature&utm_content=textlink

https://www.example.com/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=employee-signature&utm_content=logolink

8, Mã QR

Nếu bạn sử dụng mã QR trong hoạt động tiếp thị của mình, hãy liên kết những mã đó với một URL được gắn thẻ bằng các thông số UTM để xác định vị trí mã QR nào hoạt động tốt nhất.

Ví dụ: nếu bạn có một nhà hàng và bạn đặt mã QR trên thực đơn và trong bưu thiếp gửi thư trực tiếp của mình để nhận được chiết khấu đặc biệt cho lần ghé thăm tiếp theo của người đó.

Bạn có thể so sánh vị trí nào hoạt động tốt hơn bằng cách sử dụng các mã UTM như sau:

https://www.example.com/?utm_source=postcard&utm_medium=promo&utm_campaign=next-visit-discount&utm_content=QR

https://www.example.com/?utm_source=menu&utm_medium=promo&utm_campaign=next-visit-discount&utm_content=QR

 1. Quảng cáo in
  Chỉ vì URL được in trên giấy, không có nghĩa là bạn không thể sử dụng các thông số UTM.

Tất nhiên, tôi không đề nghị bạn liệt kê URL dài dữ dội đó trong quảng cáo tạp chí tiếp theo của bạn.

Thay vào đó, bạn có thể tạo một miền ảo ngắn như www.example.com/fun hoặc sử dụng công cụ rút ngắn URL, sau đó chuyển hướng đến URL của bạn với tất cả các thông số UTM được đính kèm.

Bạn có thể thử nghiệm các vị trí tạp chí khác nhau để xem nơi nào có xu hướng có nhiều khách hàng mục tiêu hơn hoặc bạn có thể thử nghiệm các định dạng khác nhau:

https://www.example.com/?utm_source=magazine&utm_medium=Magazine-A&utm_campaign=fall-2016-product-line&utm_content=full-page-ad

https://www.example.com/?utm_source=magazine&utm_medium=Magazine-A&utm_campaign=fall-2016-product-line&utm_content=half-page-ad

https://www.example.com/?utm_source=magazine&utm_medium=Magazine-B&utm_campaign=fall-2016-product-line&utm_content=full-page-ad

https://www.example.com/?utm_source=magazine&utm_medium=Magazine-B&utm_campaign=fall-2016-product-line&utm_content=half-page-ad

 1. Ứng dụng di động
  Nếu bạn có ứng dụng dành cho thiết bị di động, đây là một nơi khác để thêm thông số UTM vào liên kết của bạn.

Lưu lượng truy cập và chuyển đổi thậm chí có thể khiến bạn phải xem xét lại các vị trí liên kết khác nhau trong ứng dụng.

Bạn cũng có thể sử dụng thông số UTM để theo dõi kênh nào thúc đẩy nhiều lượt mở nhất cho ứng dụng của bạn.

Bạn biết làm thế nào khi bạn nhấp vào danh sách từ Safari cho Yelp và bạn nhận được thông báo hỏi bạn có muốn mở ứng dụng Yelp không?

Việc thêm thông số UTM vào các liên kết sâu này sẽ cho phép bạn xác định xem liệu các vị trí trên trang web, tài khoản mạng xã hội của bạn hay nơi khác có kích hoạt nhiều lượt mở nhất cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn hay không.

11, Chiến dịch Google My Business

Google Doanh nghiệp của tôi có thể là một lỗ đen hoạt động cho các nhà tiếp thị.

Việc sử dụng các thông số UTM trên các trang GMB của bạn có thể rất cần thiết cho các chiến dịch địa phương.

Bạn có thể so sánh thông tin này với hiệu suất kênh trực tiếp của mình để có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì danh sách Google Doanh nghiệp của tôi đang thực hiện một cách tự nhiên.

Thêm GMB làm nguồn hoặc danh sách GMB trên các liên kết từ trang web Google Doanh nghiệp của tôi của bạn.

Bạn cũng có thể chỉ định các liên kết theo chức năng trong GMB, tương tự như cách bạn có thể làm với các bản tin.

Tất cả các cuộc hẹn, thực đơn và thứ tự đều có thể được phân định bằng các thông số UTM.

Điều này có thể hữu ích khi bạn phân tích các chiến dịch GMB của mình.

Bạn có thể tìm hiểu xem mọi người đang đặt hàng nhiều hơn từ GMB hay các nguồn khác và tìm cách điều chỉnh nội dung và luồng không phải trả tiền của bạn cho phù hợp.

 1. Tính thời vụ
  Bạn có thể theo dõi các chiến dịch dựa trên thời gian trong năm bằng cách sử dụng các thông số UTM, bằng cách theo dõi các chiến dịch theo mùa (đặc biệt là vào các ngày lễ hoặc các sự kiện bán hàng) hoặc bằng cách bao gồm ngày tại một số điểm trong thông số chuỗi UTM.
 2. Tiếp thị người ảnh hưởng
  Có thể khó đo lường tác động của những người có ảnh hưởng trong việc quảng bá sản phẩm hoặc trang web. Các thông số UTM có thể giúp bạn điều đó nhanh chóng.

Nếu bạn đang có một người có ảnh hưởng – cho dù họ là một blogger, một người mẫu Instagram hay một nhân vật YouTube – quảng bá sản phẩm hoặc trang web của bạn, thì bạn có thể sử dụng các thông số UTM để xem phương pháp này hiệu quả như thế nào và so sánh những người có ảnh hưởng khác nhau với nhau.

 1. Trang web bên ngoài & viết blog của khách
  Tương tự, bạn có thể sử dụng các thông số UTM để theo dõi việc viết blog của khách hợp pháp và liên kết với các trang bên ngoài.

Bạn có thể theo dõi các liên kết từ nội dung được tài trợ và nội dung tự nhiên.

Nếu bạn tham gia vào việc xây dựng liên kết bị hỏng, bạn thậm chí có thể theo dõi những nỗ lực đó bằng cách sử dụng các thông số UTM.

Cre:SEJ

Trans: Nga Nguyễn

Blog review sách hay – Review sách và Cung cấp các kiến thức về Marketing

Top các công cụ hỗ trợ mà dân SEO nhất định phải biết

10 câu hỏi cần đặt ra trước khi muốn bài viết SEO đạt nhiều lượt truy cập

101 mẹo giúp cải thiện nhanh tình trạng SEO của bạn

Google nói thay vì tập trung vào “Link Juice”hãy tập trung vào yếu tố này.

Tổng hợp các thuật ngữ mà dân SEO nên biết

130 trang web chia sẻ xã hội tốt cho SEO và tăng lưu lượng truy cập

Làm sao để xây dựng một quy trình giúp bạn xây dựng 600 liên kết (links) trong 1 tháng?

5 lỗi thường gặp trên Google My Business và làm thế nào để giải quyết chúng

25 sai lầm khi SEO web WordPress và cách khắc phục

CÁC LĨNH VỰC CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM

 • PR, Quảng cáo sách, lịch để bàn, lịch Tết…
 • Viết bài PR khóa học công nghệ thông tin, blog du lịch…

Liên hệ đặt bài 

Nga Nguyễn